Az AQUIFER Kft. a környezetvédelem felszín alatti vizekkel kapcsolatos területén működik, ahol a minőségi szolgáltatások nyújtása alapfeltétel.
Fontos számunkra hogy Megbízóink elvárásainak folyamatosan megbízható, magas színvonalú munkával feleljünk meg.
Munkatársaink tudása és sokéves tapasztalata mellett ennek egyik garanciája a cégünknél 2002-óta működő ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer.
Az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésével napi munkánkat tudatosan, a környezet védelmének és megóvásának igénye mellett végezzük.


Vízgazdálkodás

A budapesti AQUIFER Kft. tagjai olyan nagy szakmai tapasztalattal bíró hidrogeológusok, geológusok, akik az ország egyetlen vízügyi kutatóintézetének felszín alatti vizekkel foglalkozó egységénél szerezték a szakmai tapasztalataikat.
Magyarország felszín alatti vízgazdálkodásáról, vízkészleteinek mennyiségi és minőségi jellemzőiről országos áttekintésük van.
A víz mindennapi életünk része. Megfelelő mennyiségben és minőségben történő rendelkezésre állását sokáig természetesnek vettük.
Gyorsan fejlődő világunk azonban igen erős hatást gyakorol környezetünkre, egyre erőteljesebben használja fel, illetve gyakran el a természet adta készleteket, forrásokat és egyúttal az emberi tevékenység következtében szennyezi is a még meglévő tartalékainkat.
A fenntartható fejlődés egyik feltétele a természeti adottságok megóvása. E feladatban való részvételt vállaltuk fel munkákban a felszín alatti vízkincs területén.
Tovább

Környezetvédelem

A környezetvédelem fontossága mindennapos téma, ezt szem előtt tartva az AQUIFER Kft. a piac igényeihez igazodva kiterjesztette tevékenységi körét a környezetvédelem egyéb területeire is.
A természeti értékek megóvása érdekében rendeletek írják elő az emberi tevékenységek - beruházások, fejlesztések, stb. - következtében várható környezeti hatások vizsgálatát. Társaságunk folyamatos egyeztetés vállalásával elkészíti a környezeti hatásvizsgálatokat (KHV), amely alapján engedélyezi az illetékes hatóság az adott tevékenységet
Tovább